IJsstralen met normale ijsblokjes

Milieuvriendelijk, effectief en kostenbesparend

IJsstralen is een efficiënte, milieuvriendelijke methode waarbij ijsgranulaat onder druk met hoge snelheid op het te reinigen oppervlakte wordt geblazen. Ter informatie zetten wij diverse straalmethoden op een rijtje:

Gritstralen en waterstralen
Gritstralen en stralen met water onder hogedruk zijn traditionele methoden welke echter grote nadelen met zich meebrengen ten opzichte van milieu, kosten, en veiligheid. Deze variëren van hoog verbruik van steeds schaarser wordend water en energie, tot verontreinigingen die ongecontroleerd in de omgeving worden geblazen, en verontreinigd restafval van het gebruikte straal medium.

Droogijs reinigen
Halverwege de vorige eeuw werd het stralen met droogijs ontwikkeld. Hierbij wordt als medium diepgevroren CO2 gebruikt wat als granulaat onder hogedruk op het te reinigen oppervlakte wordt geblazen. Het probleem van het hoge waterverbruik werd hiermee ondervangen, evenals het energieverbruik, echter er is nog steeds het probleem van verontreinigingen die ongecontroleerd de omgeving in worden geblazen, en het medium droogijs is heel kostbaar. Daar komt nu ook nog bij dat het medium slechts beperkt houdbaar is, het verliest tussen 5% en 10% van het volume per etmaal als gevolg van sublimatie. In afgesloten ruimten kan droogijs alleen met volledige beschermende kleding met masker kan worden gebruikt vanwege de vrijkomende CO2, en daaraan gekoppelde risico’s.

Natstralen met ijsblokjes
Rond 2005 werd de techniek van stralen met ijsblokjes ontwikkeld. Echter het kwam pas tot praktische ontwikkeling nadat Coulson Ice Blast in 2017 deze technologie perfectioneerde.

Hoe werkt IJsstralen?
IJsstralen berust op het principe dat er ijsblokjes van gewoon kraanwater tot granulaat, zo groot als rijstkorrels worden vermalen en deze worden onder druk op het te reinigen oppervlakte geblazen.

Er zijn drie fasen te onderscheiden:

  • De bulkfase
  • De polijstfase
  • De spoelfase

1. Bulk fase
Door de inslag van het ijsgranulaat wordt de meeste verontreiniging losgemaakt van het oppervlakte, als gevolg van de vaste vorm van ijs en de soortelijke massa geschiedt dit met een groot moment en is dus zeer effectief.

2. Polijst fase
Het ijsgranulaat heeft de eigenschap zich geometrisch aan de vorm van het te reinigen oppervlakte aan te passen en polijst op deze manier het restant van de verontreiniging weg.

Coulson Ice Blast Detailed Cleaning

3. Spoel fase
In deze fase omsluit het gesmolten ijs de los geblazen verontreinigingen en voert dit gecontroleerd af om te verzamelen en af te voeren.

 

meer over de toepassingsgebieden
Heeft u nog vragen over de werking?

neem vrijblijvend contact met ons op